Polimerų kompetencijos centras | Polimerai |

Polimerai Polymer

ES projektai

Nauji statybinės apdailos produktai iš biopolimerų

 

 

Projektas „Nauji statybinės apdailos produktai iš biopolimerų” Nr. 02-014-K-0092 įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklę „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Skirtas 155.840,45 Eur finansavimas, bendras projekto biudžetas 198.187,46 Eur. Projekto tikslas – sukurti vandeninės biopolimerinės emulsinės kompozicijos pagrindu gaminamus gruntus, pasižyminčius analogiškomis ar patobulintomis charakteristikomis, lyginant su šiuo metu rinkoje esančių sintetinių polimerų vandeninių emulsijų pagrindu gaminamų gruntų savybėmis. Pakeitus sintetinius polimerinius rišiklius biopolimeriniais, šio tipo produktai taptų tvaresni, turėtų mažesnį poveikį aplinkai ir būtų saugesni žmogaus sveikatos požiūriu. Projekto pradžia – 2023 m. rugsėjo mėn., trukmė – 18 mėnesių.